קריאת Query String בעזרת Javascript

שפת Javascript אינה מכילה פונקציה בנויה לקריאת מפתחות וערכים (Keys and Values) המועברים לדף באמצעות Query String. כדי לעשות זאת נצטרך להשתמש בפונקציה שנכתוב בעצמנו וזה בדיוק מה שנעשה במדריך זה, אולם תחילה יהיה עלינו להבין את המבנה של Query String.

Query String הוא אוסף של מפתחות וערכים המועברים מדף לדף כחלק מכתובת הדף. כדי להבין זאת הבה נניח שכתובת הדף שאליו נרצה להעביר ערכים שלנו היא www.domain.co.il/page1.html. אם נרצה להעביר לדף זה ערכים בעזרת Query String נעשה זאת על ידי הוספת הערכים לסוף כתובת הדף. לפני הערך הראשון יהיה עלינו להוסיף סימן מפריד, בדרך כלל סימן זה יהיה סימן שאלה. לאחר מכן נוכל להוסיף מפתח וערך.

בדוגמה הבאה נעביר לדף שלנו ערך אחד:

http:// www.domain.co.il/page1.html?key1=value1

אם נרצה להעביר יותר מערך אחד נוכל לעשות זאת באופן הבא:

http:// www.domain.co.il/page1.html?key1=value1&key2=value2

בין כל צמד המורכב ממפתח וערך נשים את הסימן & שבעזרתו נוכל להפריד ולהבחין בין הערכים השונים.

"ערכים ב - Query Strings מועברים בזוגות של מפתחות וערכים. בין כל זוג יפריד הסימן &."

פונקציה למציאת הערכים המועברים לדף באמצעות Query String:

הפונקציה הבאה היא פונקציה כללית המקבלת את המפתח של המידע המועבר אליה ומחזירה את הערך שהוצמד אליו:
   function keyreader(Key) {
     var url = window.location.href;
     KeysValues = url.split(/[\?&]+/);
     for (i = 0; i < KeysValues.length; i++) {
       KeyValue= KeysValues[i].split("=");
       if (KeyValue[0] == Key) {
         return KeyValue[1];
     }
   }
}

כלים ומאמרים נוספים הקשורים לנושא

העברת נתונים מדף לדף באמצעות Query Strings.  

פונקציות בשפת Javascript


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש