מדריך הסטטוסים החוזרים ב - HTTP

כאשר השרת שעליו אתם מפעילים את האתר שלכם מקבל בקשות (בדרך כלל מדפדפנים או מכלי הסריקה של מנועי חיפוש שונים) למשאבים (בדרך כלל דפים או קבצים דומים) השרת שלכם מחזיר תשובה לבקשה. תשובה זו באה לידי ביטוי במספר המבטא את סטטוס הבקשה.

סטטוס הקוד המוחזר על ידי השרת מספק ללקוח (לדפדפן למשל) אינפורמציה לגבי הבקשה שהועברה אליו. אינפורמציה זו מספקת ללקוח אפשרות לפעול או לא לפעול - בהתאם להחלטתו ולאינפורמציה שסופקה לו על ידי השרת.

בדרך כלל השרת המארח מספק כלים ובהם ריכוז של הססטוסים המוחזרים על ידי האתר שלכם. חשוב לעיין בסטטוסים אלה משום שהם בעצם מגלים לכם מה בדיוק התרחש באתר שלכם בתקופה נתונה. כמה דפים מוצלחים הוגשו על ידי השרת וחשוב לא פחות כמה תקלות התרחשו בשעה שלקוחות פנו לאתר שלכם. ריבוי של תשובות סטטוס 404 למשל יכול להצביע על בעיית מיפוי משאבים באתר. ריבוי של תשובות סטטוס 403 לעומת זאת עלול להצביע על ניסיון לפרוץ לאתר שלכם או להגיע למשאבים שאינם מותרים.


טבלת הסטטוסים המוחזרים מפניות ל - HTTP

קוד

סטטוס

הסבר

100

Continue

על הלקוח (בדרך כלל הדפדפן) להמשיך לשלוח את בקשתו.

101

Switching Protocols

הלקוח (בדרך כלל הדפדפן) ביקש לשדרג את ה - header של בקשתו לשימוש בפרוטוקול אלטרנטיבי והשרת הסכים לכך.

200

OK

אישור להצלחת הבקשה מהשרת.

201

Created

הבקשה מהשרת הסתיימה בהצלחה והמשאב החדש נוצר (בדרך כלל זו התשובה בעקבות בקשת put).

202

Accepted

הבקשה התקבלה על ידי השרת אולם טרם עובדה. השרת אינו מתחייב להצלחת הבקשה אלא רק לאחר העבוןדה עליה.

203

Non-Authoritative Information

הבקשה מהשרת הצליחה אולם המקור לכל או חלק מהאינפורמציה שהוחזרה ללקוח אינו השרת עצמו אלא ממקור אחר כלשהו.

204

No Content

הבקשה לשרת היייתה מוצלחת אולם השרת החליט שהוא אינו צריך להחזיר בעטיה ללקוח מסמך או משאב אחר.

205

Reset Content

הבקשה הצליחה. השרת אומר ללקוח שעליו לבצע אתחול של המסמך שהבקשה חוללה. קוד זה נועד לשימוש עם טפסים.

206

Partial Content

השרת הצליח להעביר באופן חלקי בלבד את המשאב המבוקש.

300

Multiple Choices

המשאב מיוצג בשרת בדרכים ובפורמטים שונים. הוא למשל יכול להיות מיוצג בשרת בפורמט וידאו שונה.

301

Moved Permanently

המשאב המבוקש הועבר ל - URL אחר באופן קבוע. כל בקשה עתידית צריכה להיות עם ה - URL החדש.

302

Found

למרות שצריך להיות אחרת רוב הדפדפנים עובדים עם קוד זה כאילו היה קוד 303.

303

See Other

המענה לבקשה נמצא ב - URL אחר שהשרת מציין. הלקוח חייב לבצע GET חדש על פי ה - URL שהועבר אליו על מנת לקבל את התשובות לבקשה המקורית שלו.

304

Not Modified

מלמד על כך שהמשאב לא השתנה מאז הבקשה האחרונה של הלקוח.

305

Use Proxy

כדי לגשת למשאב זה הלקוח חייב להשתמש בפרוקסי.

306

  קוד זה אינו בשימוש יותר.

307

Temporary Redirect

זמנית המשאב שינה את מיקומו ל - URL אחר. זהה למעשה ל - 302.

400

Bad Request

תגובה כללית במקרים שבהם השרת אינו "מבין" את הבקשה.

401

Unauthorized

הלקוח אינו רשאי לגשת למשאב. הודעה זו מוחזרת בדרך כלל במקרים שהלקוח מנסה לגשת למשאבים המוגנים על ידי ססמה או בדרכים אחרות.

402

 

סטטוס זה אינו בשימוש

403

Forbidden

השרת אינו מתיר לבצע בקשה זו.

404

Not Found

המשאב שהלקוח מבקש לגשת אליו אינו נמצא. זוהי הודעת השגיאה הנפוצה ביותר.

405

Method Not Allowed

המתודה שהלקוח מבקש לעשות שימוש בה אינה מורשית.

406

Not Acceptable

הלקוח שלח בקשה ובה פירט מגבלות שהשרת אינו עומד בהן.

407

Proxy Authentication Required

הלקוח אינו רשאי לגשת למשאב בלא שהזדהה מול הפרוקסי.

408

Request Timeout

השרת ציפה שהלקוח ישלח אליו בקשה במסגרת זמן מסוים, אך הלקוח לא עמד במסגרת זו.

409

Conflict

הבקשה אינה יכולה להתמלא בגלל קונפליקט מסוג כלשהו הנוגע למשאב בשרת. קונפליקט כזה יכול להיות ניסיון של משתמש אחד לשלוח לשרת משאב בשעה שלקוח אחר פתח משאב בעל שם ומיקום זהים.

410

Gone

המשאב שאליו הלקוח רוצה לגשת אינו זמין בשרת. השרת אינו יודע מהו ה - URL החדש של המשאב. זוהי הודעה נדירה יחסית ל - 404 והיא מצביעה על מצב שבו השרת אינו יודע שהמשאב הוסר או שינה מקום.

411

Length Required

השרת דורש עבור בקשה זו שדה ב - Header המציין מהו אורך התוכן המבוקש ושדה זה לא סופק לו.

412

Precondition Failed

תנאי מקדים לביצוע אשר נשלח על ידי הלקוח לשרת אינו מתקיים ולכן השרת אינו מבצע את הבקשה.

413

Request Entity Too Large

השרת מסרב לבצע את הבקשה משום שהאובייקט שהלקוח מבקש ממנו גדול מדי.

414

Request-URI Too Long

השרת מסרב לבצע את הבקשה משום שה - URL שנשלח אליו ארוך מדי.

415

Unsupported Media Type

השרת אינו יכול לענות על הבקשה ממנו משום שהיא מכילה בקשה לשימוש בסוג מדיה שאינו נתמל על ידי השרת.

416

Requested Range Not Satisfiable

הלקוח צירף לבקשתו מהשרת טווח כלשהו של ערכים שאינם חוקיים.

417

Expectation Failed

הבקשה הכילה Expect Header שהשרת לא יכול היה לבצע.

500

Internal Server Error

הודעה כללית על שגיאה שנגרמה כתוצאה מתקלה כלשהי בשרת.

501

Not Implemented

השרת אינו יודע כיצד לבצע את הבקשה שהועברה אליו.

502

Bad Gateway

בשעה ששימש עבור הלקוח כגשר לשרת אחר קיבל השרת מן השרת אליו התקשר, תגובה שאינה תקפה.

503

Service Unavailable

זמנית השרת אינו זמין.

504

Gateway Timeout

.זמן ההמתנה לתגובה משרת אחר הסתיים. הודעה זו אופיינית למצבים שבהם השרת משמש כגשר עבור הלקוח לשרת אחר.

505

HTTP Version Not Supported

הבקשה עשתה שימוש בגרסת HTTP שאינה נתמכת על ידי השרת.

מדריכים וכלים רלוונטיים נוספים בנושא זה

הוספת MIME TYPES לשרתי חלונות

ASP.NET - מדריך לטיפול בשגיאות ברמת אפליקציה והתאמה אישית של הודעות השגיאה המוצגות למשתמש

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש