מדריך ל - Page Directive@

הנחיות הדף מסוג Page@ הן הנחיות לקומפיילר של ASP.NET והן מיועדות לשלוט בהתנהגותם של דפים. הנחיות דף מסוג Page@ הן הנחיות הדף הפופולאריות והשימושיות ביותר.

התחביר לכתיבת Page Directive מסוג Master@ עבור Master Page

<%@ [Page] [Attribute=Value] %>

דוגמה מעשית לכתיבת Page Directive מסוג Master@ עבור Master Page

<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="Test1.aspx.vb" Inherits="_Default" %>

ניתן לראות ב - Directives שורה של פקודות שהקומפיילר של סביבת ASP.NET יפעל על פיהן כאשר הוא יבוא להריץ את הדף שלכם.

טבלת ההנחיות האפשריות עבור Page@


שםתיאור
AspCompatכאשר תכונה זו מקבלת True הקומפיילר מאפשר לדף לרוץ ב - Thread בדיד. ערך ברירת המחדל הוא False.
Asyncמציין האם הדף ירוץ בצורה סינכרונית או אסינכרונית.
AsyncTimeoutבאמצעות תכונה זו נציין כמה זמן יש להמתין לסיומו של  Task אסינכרוני כלשהו. ערך ברירת המחדל הוא 45 שניות.
AutoEventWireupכאשר הוא מוגדר כ - false האירועים בדף ה - Master Page שמות ה - Methods שמוצמדים לאירועים יכולים להיקרא בכל שם חוקי ולא בשמות שנקבעו מראש. ערך ברירת המחדל של דפי ASP.NET עבור תכונה זו הוא true.
Bufferמאפשר יצירת מחסנית של תשובות משרת ה - HTTP.  ערך ברירת המחדל הוא True.
ClassNameמציין את שם המחלקה שה - Master Page קשור אליה בזמן הקומפילציה.
ClientIDModeבתכונה זו נשתמש כדי לציין את האלגוריתם שעל הדף להשתמש כאשר הוא מייצר ClientID עבור פקדים בשרת.
ClientTargetמצביע על ה - User Agent שעל פקד לייצר תוכן עבורו.
CodeFileמצביע על קובץ ה - Code-behind שמוצמד ל - Master Page.
CodeFileBaseClassמציין את שם המחלקה של קובץ ה - Code-behind.
CodePageמחזיק את ערך ה - Code Page עבור ה - Response.
CompilationModeמנחה את הקומפיילר האם לקמפל את הדף. הערכים האפשריים הם: Always, Auto, Never. אם הערך Auto נבחר אזי, אם הדבר אפשרי, הקומפיילר לא יקמפל את הדף.
CompilerOptionsמחרוזת ובו הנחיות לקומפיילר.
CompileWithמקבל מחרוזת המצביע על קובץ Code-behind שיש לקמפל את הדף עמו.
ContentTypeמגדיר את ה - Content Type של תשובת ה - HTTP כ - MIME TYPE סטנדרטי.
Cultureמגדיר את התרבות של הסביבה שבה רץ הדף. החל מ - ASP.NET גרסה 3.5 ישנה אפשרות לציין ערך Auto שגורם לכך שהגדרת התרבות נלקחת מהגדרות הדפדפן.
Debugמקמפל את הדף תוך הפעלת ה - debuger והצגת הסימנים וההודעות המתאימים.
Descriptionמחרוזת טקסט המכילה תיאור של הדף. ה - parser יתעלם מערך זה.
EnableEventValidationמציין האם לאפשר ולידציה של אירועים במקרים של Postback ושל Callback. ערך ברירת המחדל הוא True.
EnableSessionStateמציין האם לאפשר מצב של Session לדף. ערך ברירת המחדל הוא True.
EnableThemingמציין שהדף יכול לקבל themes. ערך ברירת המחדל היא: True.
EnableViewStateמנחה את ה - Parser לשמור על ה - View State של הדף.
ErrorPageמצביע על כתובת דף שאליה יופנו כל השגיאות הלא מטופלות.
Explicitמציין שהאופציה Explicit פעילה. ערך ברירת המחדל של תכונה זו הוא:False.
LCIDמציין את המזהה המקומי של הטופס שבדף.
Inheritsמציין מהי מחלקת ה - codebehind שממנה יורש הדף.
Languageמציין באיזו שפת סקריפט נעשה שימוש בדף.
LinePragmasמציין האם בשעת ה - Debuging ה - debuger יסמן חלקים מסוימים בקוד.
MaintainScrollPositionOn Postbackמציין האם הדף יוצג לאחר postback בדיוק באותו מיקום שהיה בו לפני ה - postbackמבחינת ה - Scrollbar של הדפדפן.
MasterPageFileמצביע על דף Master Page שבו נעשה שימוש בדף הנוכחי.
MetaDescriptionיכול להחזיק תיאור דף לצרכי אופטימיזציה של הדף עבור מנועי חיפוש. החל מגרסה 4 בלבד.
MetaKeywordsיכול להחזיק מילות מפתח עבור הדף לצרכי אופטימיזציה של מנועי חיפוש. החל מגרסה 4 בלבד.
ResponseEncodingמציין את ה - Response Encoding של הדף.
Srcמצביע על קובץ המקור של המחלקה שבה נעשה שימוש כדי לקמפל את ה - codebehind של הדף.
Strictמקמפל את הדף תוך שימוש בפקודת strict של Visual Basic.
StylesheetThemeמימוש ה - themes  המצוינים על הדף.
themeמימוש ה - theme על הדף. במקרה שיש בדף styles אחרים פקודה זו תעקוף אותם. זאת בשונה מ - StylesheetTheme
Titleמחזיק את כותרת הדף. זו הכותרת שתוצג בדפדפן
Traceמפעיל מצב של Trace על הדף. ברירצת המחדל היא False.
TraceModeמגדיר כיצד יוצגו הודעות המעקב.
Transactionמגדיר האם טרנזקציות נתמכות בדף. ערך ברירת המחדל הוא שלא. הערכים האפשריים הם: Disabled, NotSupported, Supported, Required, RequiresNew.
UICultureהגדרת התרבות עבור ממשק המשתמש.
ValidateRequestכאשר הערך הוא  True מתבצעות בדיקות בטיחות שונות על הדף כדי למנוע ממשתמשים זדוניים להכניס ערכים מזיקים לטופס. ברירת המחדל היא שמצב זה הוא True.
ViewStateEncryptionModeמגדיר כיצד יוצפנו תכני הדף ב - View State Mode.
WarningLevelמציין מהי רמת האזהרות של הקומפיילר שהקומפיילר יפסיק את פעולתו כאשר יגיע אליה. הערכים האפשריים הם 0 עד 4.

מדריכים אחרים באתר המשלימים מדריך זה

מהם Page Directives ומה תפקידם

הנחיות דף מסוג Master@


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש