קריאה וכתיבה של Connection Strings

ישנן דרכים רבות לשמור Connection Stringsב - ASP.NET. ניתן לשמור Connection Strings בתוך הקוד עצמו למשל. אפשר לנהוג כפי שנהגו מתכנתי ASP ותיקים לעשות ולשמור את ה - Connection Stringsכמשתני אפליקציה, אולם, הדרך המומלצת ביותר היא לשמור את ה - Connection Stringsשלכם בתוך קובץ ה - Web.Config של האפליקציה. בדרך זו אתם יכולים להשיג שתי מטרות: אבטחת מידע משופרת על ידי שימוש בהרשאות המובנות בשרת וגמישות מרבית במקרה של שינויים שברצונכם לבצע ב - Connection Strings שלכם.

"באמצעות שמירת ה - Connection Strings שלכם בקובץ ה - Web.Config אתם משיגים גמישות מרבית במקרה שברצונכם לבצע שינויים בלא שתאלצו לשנות את האפליקציה עצמה"

עד גרסה 3.5 של .NET המקום לשמירת ה - Connection Strings בקובץ ה - Web.Config היה תחת התגית: <appSettings>.

דוגמה לשמירת Connetcion String בקובץ Config.sys בגרסאות שעד 3.5:

<appSettings>
<add key="ConnectionString" value="server=S;database=Db;uid=U;password=Pas;"/> </appSettings>

על מנת לקרוא את ה - Connection Strings באמצעות הקוד שלנו בגרסאות קטנות מ - 3.5 נשתמש במחלקה ConfigurationSettings.

דוגמאות לקריאת Connection Strings מקובץ Config.Sys באמצעות קוד:

' C# Code
string sCon = ConfigurationManager.AppSettins ("ConnectionString");
' VB Code
Dim sCon as string = ConfigurationManager.AppSettings("ConnectionString")

החל מגרסה 3.5 של .NET חל שינוי במיקום שבו שומרים את ה - Connection Strings והם נשמרים תחת התגית:<connectionStrings>.

דוגמה לשמירת Connetcion String בקובץ Config.sys החל מגרסה 3.5:

<connectionStrings>
<add name="myConString" connectionString="server=S;database=Db;uid=U;password=Pass;" /> </connectionStrings>


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש