חיפוש מחרוזת בתוך מחרוזת ב - Javascript

במדריך זה נעסוק בדרכים למציאת מחרוזת אחת בתוך מחרוזת אחרת. בפרט נעסוק במתודה indexof המאפשרת לנו זאת.

חיפוש מחרוזת אחת בתוך מחרוזת אחרת

על מנת למצוא את מיקומה הראשון של מחרוזת בתוך מחרוזת אחרת נשתמש במתודה ()indexof. כפי שניתן להתרשם מדוגמת הקוד שלמטה מתודה זו  מקבלת שני ערכים:

1. המחרוזת לחיפוש

2. נקודת התחלת החיפוש בתוך המחרוזת שבה נבצע את החיפוש (אופציונלי).

הערך שיוחזר יהיה המקום הראשון שבו נמצאה המחרוזת. אם לא נמצא מופע של המחרוזת המבוקשת יוחזר הערך 1-.

הצורה הכללית של השימוש ב - indexof

string.indexOf(substring) // search from the first charachter
string.indexOf(substring, start) // The use of start is optional

דוגמת קוד לחיפוש מחרוזת בתוך מחרוזת

בדוגמה הבאה נציב את המחרוזת "Devschool Israel" בתוך משתנה בשם var. לאחר מכן נשתמש במתודה indexof כדי לאתר בתוך מחרוזת זו את המחרוזת "Israel". את מיקומה נציב בתוך המשתנה pos. לאחר מכן נדפיס את מיקום המחרוזת במסמך שלנו.

<html>
<body>
  <script type="text/javascript">
   var str = "Devschool Israel";
   var pos = str.indexOf("Israel");
   document.write("The position of the word Israel is " + pos);
  </script>
<body>
</html>


כלים ומדריכים נוספים הקשורים לנושא זה

המדריך לטיפוסי נתונים (Data Types) ב - Javascript


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש