סימנים מיוחדים ב - HTML

לעתים נרצה להציג תווים מסוימים בדף HTML אשר אין לנו אפשרות ישירה להקיש אותם וזאת מסיבות שונות. לדוגמה, יכול להיות שהסימן אינו חלק מהמקלדת שבה אנו משתמשים או שהסימן הוא חלק משפת HTML והדפדפן מפרש אותו כחלק מהשפה ולא כטקסט שיש להציג. כדי לפתור בעיה זו שפת HTML מכילה ביטויים מספריים וכן ביטויי מחרוזת מיוחדים שבאמצעותם ביכולתנו להציג סימנים מיוחדים בדף HTML.

בדוגמה הבאה למשל נציג את התג © המייצג שמירה על זכויות בשתי הדרכים: באמצעות מספר ובאמצעות סימן מוסכם.

<p>&#169; All Rights Reserved</p>
<p>&copy; All Rights Reserved</p>


טבלת הסימנים המיוחדים הנפוצים ב - HTML

הערה: טבלה זו מכילה רק את הסימנים המיוחדים הנפוצים והשימושיים ביותר.

מספר ב - HTML סמל סימן ב - HTML משמעות הסימן
&#160;   &nbsp; non-breaking space
&#161; ¡ &iexcl; inverted exclamation mark
&#162; ¢ &cent; cent sign
&#163; £ &pound; pound sign
&#164; &curren; currency sign
&#165; ¥ &yen; yen sign
&#166; ¦ &brvbar; broken vertical bar
&#167; § &sect; section sign
&#168; ¨ &uml; spacing diaeresis - umlaut
&#169; © &copy; copyright sign
&#170; ? &ordf; feminine ordinal indicator
&#171; « &laquo; left double angle quotes
&#172; ¬ &not; not sign
&#173; ­ &shy; soft hyphen
&#174; ® &reg; registered trade mark sign
&#175;
¯
&macr; spacing macron - overline
&#34; " &quot; double quotes
&#33; !   exclamation point
&#38; & &amp; ampersand
&#60; < &lt; less than sign
&#62; > &gt; greater than sign

מדריכים וכלים רלוונטיים נוספים בנושא זה

טבלת שמות הצבעים השמורים ב - HTML

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש