מדריך ל - Master Page Directive@

הנחיות הדף מסוג master@ הן הנחיות לקומפיילר של ASP.NET והן מיועדות לשלוט בהתנהגותם של Master Pages ושל דפי Content המוצמדים ל - Master Pages אלה. כאשר אנו משתמשים בהנחיות דף מסוג Master@ אנו בעצם מגדירים תכונות לכל דף העושה שימוש ב - Master Page שעבורנו הגדרנו הנחיות אלה.

התחביר לכתיבת Page Directive מסוג Master@ עבור Master Page

<%@ [Master] [Attribute=Value] %>

דוגמה מעשית לכתיבת Page Directive מסוג Master@ עבור Master Page

<%@ Master Language="VB" CodeFile="YourMaster.master.vb" AutoEventWireup="false" Inherits="MasterPage" %>

ניתן לראות ב - Directives שורה של פקודות שהקומפיילר של סביבת ASP.NET יפעל על פיהן כאשר הוא יבוא להריץ את הדף שלכם.

טבלת ההנחיות האפשריות עבור Master@


שםתיאור
AutoEventWireupכאשר הוא מוגדר כ - false האירועים בדף ה - Master Page שמות ה - Methods שמוצמדים לאירועים יכולים להיקרא בכל שם חוקי ולא בשמות שנקבעו מראש. ערך ברירת המחדל של דפי ASP.NET עבור תכונה זו הוא true.
ClassNameמציין את שם המחלקה שה - Master Page קשור אליה בזמן הקומפילציה.
CodeFileמצביע על קובץ ה - Code-behind שמוצמד ל - Master Page.
CompilationModeמנחה את הקומפיילר האם לקמפל את הדף. הערכים האפשריים הם: Always, Auto, Never. אם הערך Auto נבחר אזי, אם הדבר אפשרי, הקומפיילר לא יקמפל את הדף.
CompilerOptionsמחרוזת ובו הנחיות לקומפיילר.
CompileWithמקבל מחרוזת המצביע על קובץ Code-behind שיש לקמפל את הדף עמו.
Debugמקמפל את הדף תוך הפעלת ה - debuger והצגת הסימנים וההודעות המתאימים.
Descriptionמחרוזת טקסט המכילה תיאור של הדף. ה - parser יתעלם מערך זה.
EnableThemingמציין שהדף יכול לקבל themes. ערך ברירת המחדל היא: True.
EnableViewStateמנחה את ה - Parser לשמור על ה - View State של הדף.
Explicitמציין שהאופציה Explicit פעילה. ערך ברירת המחדל של תכונה זו הוא:False.
Inheritsמציין מהי מחלקת ה - codebehind שממנה יורש הדף.
Languageמציין באיזו שפת סקריפט נעשה שימוש בדף.
LinePragmasמציין האם בשעת ה - Debuging ה - debuger יסמן חלקים מסוימים בקוד.
MasterPageFileמצביע על דף Master Page שבו נעשה שימוש בדף הנוכחי.
Srcמצביע על קובץ המקור של המחלקה שבה נעשה שימוש כדי לקמפל את ה - codebehind של הדף.
Strictמקמפל את הדף תוך שימוש בפקודת strict של Visual Basic.
WarningLevelמציין מהי רמת האזהרות של הקומפיילר שהקומפיילר יפסיק את פעולתו כאשר יגיע אליה. הערכים האפשריים הם 0 עד 4.

מדריכים אחרים באתר המשלימים מדריך זה

מהם Page Directives ומה תפקידם

הנחיות דף מסוג Page@


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש