התאמה אוטומטית של Master Page לדפדפן

ברוב המקרים, כאשר אנו מפתחים אתרים או אפליקציות, אנו רוצים שמשתמשי הקצה יוכלו לצפות בהם ביותר מאשר סוג אחד של דפדפן. העובדה שאין כיום דפדפן אחד דומיננטי השולט בשוק וכן שמגוון המכשירים (סמארטפונים, טאבלטים, מחשבים אישיים) המשמשים לצפייה באתר הוא גדול מחייבת אותנו לפעמים להתפשר על התוצר הסופי של האתר שלנו על מנת שהוא ייראה בצורה תקינה בכל מכשיר ובכל דפדפן וזאת בשל ההבדלים ביניהם. בעיית תאימות הדפדפנים אף מחריפה כאשר מדובר ב - Master Page שלעתים קרובות תופס את חלקו העליון של הדף ובעצם מהווה מעין "פרצוף" לדף עצמו.

סביבת ASP.NET מאפשרת לפתור את בעיית תאימות ה - Master Page לדפדפן על ידי הגדרת מספר Master Pages לדף בודד, כך שלכל דפדפן שנרצה יהיה Master Page משלו. Master Pages אלה ייטענו לדף על פי סוג הדפדפן.

דוגמה להגדרת Master Pages שונים לדף אחד כך שה - Master Page שייטען יהיה על פי סוג הדפדפן


<% @Page Language="VB" MasterPageFile="~/main.master"
Mozilla:MasterPageFile="~/mainMozilla.master"
Opera:MasterPageFile="~/mainOpera.master" %>


כפי שניתן לראות מדוגמת הקוד הגדרת ה - Master Pages לדף מתבצעת ברמת ה - page@. בכחול בדוגמה הגדרנו את ה - master page הכללי, שייטען בכל מקרה שבו לא מוגדר master page ספציפי לדפדפן. בירוק הגדרנו master page מיוחד לדפדפני mozilla ואילו באדום הגדרנו master page מיוחד לדפדפני אופרה. בצורה זו ניתן להגדיר master page ספציפי למרבית הדפדפנים.

סיכום

במדריך זה למדנו כיצד ניתן להתאים לדף אחד  master page ספציפי לסוגי דפדפנים שונים.


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש