התגים <h1 - h6> ב - HTML5

תגי הכותרת <h1> - <h6> משמשים להגדיר כותרות (headers) בתוך מסמך HTML. מומלץ להשתמש בכותרות אלה רק כאשר באמת מדובר בכותרות מרכזיות בתוך הדף ולא כתחליף לטקסט מודגש. מבחינת אופטימיזציה למנועי חיפוש מומלץ להשתמש בתג <h1> רק פעם אחת בדף, אם כי מבחינת שפת HTML אין בעיה להשתמש בכל אחד מתגי הכותרת כמה פעמים שנרצה.

מדריך מצולם לתגי הכותרת ב - HTML5


דוגמת קוד לשימוש בתגים h1 - h6

<body>
<h1> The h1 tag </h1>
<h2> The h2 tag </h2>
<h3> The h3 tag </h3>
<h4> The h4 tag </h4>
<h5> The h5 tag </h5>
<h6> The h6 tag </h6>
</body>

 

ההבדלים בין גרסה 5 לגרסה 4.1

בגרסה 5 המאפיין align בוטל ואין להשתמש בו יותר.

מאפיינים (Attributes)

תגי הכותרת תומכים בכל המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML5

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting

מדריכים רלוונטיים נוספים

המדריך לעיצוב טקסט ב - HTML

המדריך לעיצוב טקסט בעזרת CSS


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש