מהן טבלאות ב - SQL

כאשר אנו אומרים שמידע נשמר בבסיס נתונים מה שאנחנו בעצם אומרים הוא שמידע נשמר בתוך טבלאות (Tables) הנמצאות בתוך בסיס נתונים. טבלאות הן המקום שבו אנו שומרים את המידע הנשמר בבסיס נתונים. בסיסי נתונים יכולים להכיל טבלאות רבות.

טבלאות בבסיס נתונים מסוג SQL בנויות מעמודות ומשורות. עמודות בטבלה יכולות לשמור בתוכן סוגים שונים ומגוונים של נתונים כגון נתונים מספריים מסוגים שונים, מחרוזות, תמונות ונתונים בינאריים אחרים. אם ברצונכם ללמוד עוד על סוגי הנתונים שניתן לשמור בטבלאות תוכלו לעשות זאת במדריך לטיפוסי נתונים ב - SQL שבאתר זה.

שורה בטבלה היא רשומה של נתונים. טבלאות בנויות להכיל שורות רבות של נתונים. כל שורת נתונים כזו (רשומה) תהיה מורכבת מסוגי נתונים כפי שהוגדרו בעמודות של הטבלה.

הקמת טבלאות באמצעות פקודות SQL

המבנה הכללי של פקודת יצירת טבלה בעזרת משפט SQL

CREATE TABLE <שם הטבלה> ( column_name1 data_type, column_name2 data_type, column_name3 data_type,...);

לדוגמה, אם נרצה להקים טבלה ושמה Sapakim ובה השדות הבאים: ID Name, Address,City - ייראה הקוד שלנו כך:

CREATE TABLE Sapakim(ID INT, Name VARCHAR(50), Address VARCHAR(255), City VARCHAR(30))

תוצאת הקוד שלמעלה תיצור טבלה שזה המבנה שלה:

City Address Name ID

יצירת Identity Column והגדרת שדה מפתח במשפט CREATE TABLE

בדוגמה שלמעלה העמודה הראשונה היא עמודת ID שבה ערכים מספריים מסוג Integer. לעתים נרצה להקים עמודה מספרית שבה המספרים עולים באופן אוטומטי על ידי בסיס הנתונים (Identity Column) ונרצה שתהיה המפתח לטבלה. לשם כך נצטרך להשתמש בהגדרה מורחבת של עמודת ה - ID והקוד שלנו ייראה אז כך:

CREATE TABLE Sapakim(ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY, Name VARCHAR(50), Address VARCHAR(255), City VARCHAR(30));

הגדרנו את עמודת ה - ID שלנו באופן הבא: בשלב הראשון נתנו לעמודה שם = ID, בשלב הבא הגדרנו את סוג הנתונים שעמודה זו תקבל = INT. בשלב הבא קבענו שזו תהיה עמודת IDENTITY שהערך הראשון בה יהיה 1 וכל פעם הערך בעמודה יעלה ב - 1. לבסוף הגדרנו עמודה זו כעמודת מפתח בטבלה באמצעות המילים: PRIMARY KEY.

רכיבי טבלת SQL בבסיסי נתונים

כפי שהזכרנו קודם טבלאות מורכבות בראש ובראשונה מעמודות ושורות, אולם יש להן גם רכיבים נוספים שמטרתם לייעל את עבודת הטבלה בפרט ובסיסי הנתונים בכלל. בין היתר נוכל למצוא בטבלה מפתחות מסוגים שונים, אינדקסים, הגדרות ערכי ברירת מחדל ועוד. על כל אלה נרחיב בפרקים הבאים של מדריך זה.

 

 

 

 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש