SQL DROP TABLE

פקודת DROP TABLE מיועדת למחיקת טבלה בבסיס נתונים, על כל הנמצא בה - מבנה נתונים, אינדקסים, מפתחות וכדומה. לעתים קרובות נשתמש בפקודה זו כאשר אנו משתמשים בטבלאות זמניות, שלאחר העבודה איתן נרצה למחוק אותן.

באמצעות פקודת DROP TABLE ניתן למחוק טבלה בבסיס הנתונים שאליו אנו מחוברים או בבסיס נתונים אחר.

המבנה הכללי של משפט SQL DROP TABLE יהיה:

DROP TABLE <שם הטבלה>;

הערה חשובה: לא ניתן למחוק טבלה אשר יש אליה Reference באמצעות Foreign Key. כדי למחוק טבלה כזו יש להסיר קודם את ה -Reference.

דוגמה למחיקת טבלה בבסיס הנתונים שאליו אנו מחוברים באמצעות פקודת DROP TABLE:

בדוגמה הבאה נרצה למחוק טבלה ששמה Sales. הקוד שלנו במקרה זה ייראה כך:

DROP Table Sales;

דוגמה למחיקת טבלה בבסיס נתונים שונה מזה שאנו מחוברים אליו באמצעות פקודת DROP TABLE:

בדוגמה הבאה נרצה למחוק את טבלת Sales הנמצאת בבסיס הנתונים Pubs שאליו איננו מחוברים:

DROP TABLE Pubs.dbo.Sales;


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש