טיפוסי נתונים (Data Types) ב - SQL

כל ישות בשפת SQL הינה בעלת Data Type - טיפוס נתונים - מסוג כלשהו. נשתמש בטיפוס נתונים כאשר נבנה טבלאות בבסיס הנתונים. לכל שדה בטבלה נגדיר טיפוס נתונים מתאים. לבסיסי נתונים שונים טיפוסי נתונים שונים במעט זה מזה. במדריך זה אציג את טיפוסי הנתונים ב - SQL Server.

 

טיפוסי נתונים (Data Types) מספריים

טיפוס נתונים מערך עד ערך
bigint 9,223,372,036,854,775,808- 9,223,372,036,854,775,807
int 2,147,483,648- 2,147,483,648
smallint 32,768- 32,767
tinyint 0 255
bit 0 1
decimal 10^38 +1- 10^38.1
numeric 10^38 +1- 10^38 .1
money 922,337,203,685,477.5808- 922,337,203,685,477.5807
smallmoney 214,748.3648- 214,748.3647
float 1.79E + 308- 1.79E + 308
real 3.40E + 38- 3.40E + 38

טיפוסי נתונים (Data Types) מסוג תאריך ושעה

טיפוס נתונים מערך עד ערך
datetime 1/1/1753 31/12/9999
smalldatetime 1/1/1900 06/06/2079
date שומר נתון כגון 22/02/1964
time שומר נתון כגון 10:45 AM

טיפוסי נתונים (Data Types) מסוג מחרוזת

טיפוס נתונים ערך
char עד 8000 תווים באורך קבוע
varchar עד 8000 תווים באורך משתנה
text עד 2,147,483,647 תווים באורך משתנה
nchar עד 8000 תווי Unicode באורך קבוע
nvarchar עד 8000 תווי Unicode באורך משתנה
ntext עד 2,147,483,647 תווי Unicode באורך משתנה

טיפוסי נתונים (Data Types) מסוג בינארי

טיפוס נתונים ערך
binary עד 8000 בייטים באורך קבוע
varbinary עד 8000 בייטים באורך משתנה
image עד 2,147,483,647 בייטים באורך משתנה

 

 

 

 


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש