SQL CREATE DATABASE

בניגוד לכל הפרקים הקודמים שעסקו במשפטי SQL שמטרתם הייתה לעשות פעולות שונות בבסיסי נתונים פקודת CREATE DATABASE הינה פקודה מיוחדת שכל מטרתה לייצר בסיס נתונים חדש. קרי קובץ בסיס נתונים שבפרקים הבאים במדריך זה נלמד כיצד להקים בתוכו טבלאות , Views ואובייקטים נוספים.

הצורה הכללית של פקודת CREATE DATABASE היא:

CREATE DATABASE <שם בסיס הנתונים>

אם נרצה להקים בסיס נתונים חדש ששמו MySQLDB נעשה זאת כך:

CREATE DATABASE MySQLDB

הנושאים הבאים במדריך זה יעסקו ביצירת אובייקטים בתוך בסיס נתונים.


 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | תנאי שימוש