התג <a> ב - HTML5

התג <a> משמש לצורך הגדרת קישור (link) אינטרנט. הכתובת שאליה מצביע הקישור נכתבת בתוך המאפיין href. בין תחילת התג לסיומו יש למקם את הטקסט שיוצג למשתמש כטקסט של הלינק. לחיצה על טקסט זה תגרום לדפדפן לעבור לכתובת שהוגדרה ב - href.

דוגמת קוד לשימוש בתג <a>

<body>
   <a href="http://www.codeanan.co.il">my blogs</a>
</body>

ההבדלים בין גרסה 5 לגרסה 4.1

בגרסה 4.1 ניתן היה להגדיר תג <a> שהמאפיין href שלו ריק. בצורה זו שימש התג כטקסט עוגן - Anchor Text. בגרסה 5 כאשר המאפיין href לא יכיל כתובת אזי התג לא יהווה גם טקסט עוגן. כמו כן, בוטלו מספר מאפיינים לתג זה ונוספו אחרים כפי שתוכלו לראות בסעיף הבא.

מאפיינים (Attributes)

המאפיינים הבאים בוטלו בגרסה 5: charset, coords, name, rev, shape

התג <a> תומך בכל המאפיינים הסטנדרטיים ומלבד זאת הינו בעל מספר תכונות ייחודיות.

מאפיינים מיוחדים אשר נוספו לתג <a> בגרסה 5:

מאפיין ערכים מהות
media media query מציין לאיזה סוג מדיה הכתובת בלינק מותאמת. במאפיין זה נעשה שימוש רק כאשר המאפיין href אינו ריק. כאשר לא מציינים דבר אזי הכתובת מותאמת כל סוגי המדיה.
ping url רשימת כתובות אינטרנט מופרדות באמצעות פסיקים אשר מקבלות פינג כאשר המשתמש לוחץ על הלינק.

מאפיינים מיוחדים אשר נותרו ללא שינוי:

מאפיין ערכים מהות
href url כתובת היעד של הקישור
hreflang קוד שפה שפת הבסיס של כתובת היעד
rel alternate
archives
author
bookmark
contact
external
first
help
icon
index
last
license
next
nofollow
noreferrer
pingback
prefetch
prev
search stylesheet
sidebar
tag
up
מציין את היחס בין הדף המשלח לכתובת הקישור
target blank
target
self
top
_blank - הכתובת תיפתח בחלון חדש _parent - ייפתח בחלון האב
_self - ייפתח בחלון הנוכחי
_top - ייפתח במסך מלא

rel = nofollow - חסימת מעקב מנועי חיפוש אחר קישורים בודדים

nofollow מספק למנהלי אתרים אפשרות להורות למנועי חיפוש לא לעקוב אחר קישור מסוים. במקור שימשה ועדיין משמשת ההוראה nofollow במטה תג מיוחד שהוראתו כללית וכוונתה היא שאין לעקוב אחר כל הקישורים בדף מסוים. אם אתם רוצים בכך אתם יכולים להשתמש במחולל תגי המטה באתר Devschool כדי לחולל בין היתר גם את הקוד לתג זה. להלן דוגמת קוד לקישור העושה שימוש ב - nofollow:

NoFollow קישור רגיל עם
<a href="YourPage.html" rel="nofollow">Google won't follow this link</a>
NoFollow מטה תג עם
<meta name="robots" content="nofollow" />

השימוש ב - nofollow מקל מאוד על מנהלי אתרים למנוע מעקב  של מנועי חיפוש אחר קישורים בודדים, וזו הסיבה ליצירת ערך התכונה nofollow של התכונה rel.  השימוש בערך nofollow חשוב במיוחד נגד נסיונות ספאם ופעילות של קידום אתרים במקומות שבהם אתרים מאפשרים לגולשים להוסיף תכנים. למשל בתגובות למאמרים ובלוגים, סוגי wiki שונים, אתרי web 2.0 ועוד.

הערך  nofollow הינו יוזמה של google אולם הוא מוכר ומקובל כיום על מנועי החיפוש הגדולים האחרים כגון: בינג, יאהו ועוד.

חשוב לציין כי העובדה שקישור מקבל את הערך nofollow אינה גורמת לאתר שאליו מצביע הקישור לנזק כלשהו. למנהלי אתרים שמודאגים מההשפעות של שימוש בקישורים אלה כדאי לצפות בוידאו הבא שמקורו באתר גוגל למנהלי אתרים:

 

רשימת המאפיינים הסטנדרטיים ב - HTML 5:

accesskey draggable style
class hidden tabindex
contenteditable id title
contextmenu lang
dir spellcheck

אירועים (Events)

תג זה תומך בכל האירועים הסטנדרטיים ב - HTML 5. אין אירועים מיוחדים לתג זה.

רשימת האירועים הסטנדרטיים ב - HTML5

onabort onerror* onmousewheel
onblur* onfocus* onpause
oncanplay onformchange onplay
oncanplaythrough onforminput onplaying
onchange oninput onprogress
onclick oninvalid onratechange
oncontextmenu onkeydown onreadystatechange
ondblclick onkeypress onscroll
ondrag onkeyup onseeked
ondragend onload* onseeking
ondragenter onloadeddata onselect
ondragleave onloadedmetadata onshow
ondragover onloadstart onstalled
ondragstart onmousedown onsubmit
ondrop onmousemove onsuspend
ondurationchange onmouseout ontimeupdate
onemptied onmouseover onvolumechange
onended onmouseup onwaiting


מדריכים וכלים הקשורים לנושא

קישורים ב - HTML5

כלי להצגת קישורים בדף כפי שמנועי החיפוש רואים אותם

מדריך לשינוי כתובת חלון מתוך iFrame שבתוכו

מתי נשתמש ב - Server.Transfer ומתי ב -  Server.Redirect

 
© 2010-2013  www.Devschool.co.il | מדיניות פרטיות | מדיניות שימוש